Et nyt perspektiv på personledelse


Artikel: Personledelse – Deltagelse eller fremmedgørelse?

Udgivet: Februar 2021
Forfatter: Mathias Schwartz Kirkegaard
Omfang: 12 A4-sider

Denne korte bog introducerer “personledelse” – ledelse baseret på personalistisk tænkning. Tilvælg og fravælg styringsredskaber, så du skaber rammer for deltagelse – frem for fremmedgørelse

  1. Personer skal anerkendes og respekteres (fordi mennesket er værdigt)
  2. Personer skal have mulighed for engagement og indflydelse (fordi mennesket er engageret)
  3. Personer skal mødes (fordi mennesket er relationelt)

APA-reference: Kirkegaard, M. S. (2021) Personledelse – Deltagelse eller fremmedgørelse? [PDF], Karlslunde: Personledelse.dk.

Artikel: Gelænderet til konflikttrappen

Når du bevæger dig op ad konflikttrappen, støtter du dig til tingsliggørelse af din modpart. Det dulmer empatien. På turen ned skal du genopdage medmennesket i modparten.

Læs mere i artiklen Gelænderet til konflikttrappen og download illustrationerne.

Udgivet: 2021
Udviklet af: Mathias Schwartz Kirkegaard

Konflikttrappen er en måde at visualisere, hvordan konflikter bliver “optrappet” og kan “nedtrappes” igen. Mange overser dog, hvor stor betydning sproget har.

Din måde at omtale “modparten” (/klaphatten/snotskovlen) dulmer din empati, og på den måde bliver sproget det gelænder, du støtter dig til, når du optrapper konflikten. Det hjælper at se det sådan, når du skal nedtrappe igen. Det gælder også kropssproget.

Du kan også lave din egen version, hvor du selv fomulerer de skældsord, du (aldrig nogensinde, naturligvis) kunne finde på at bruge på din arbejdsplads. Hvis du tør.

E-bog: Personledelse i projekter

Udgivet: Seneste version: 4.0 (2015)
Forfatter: Mathias Schwartz Kirkegaard
Omfang: 62 A4-sider

Dine projektstyringsværktøjer er designet til at skabe kontrol og styre projekter, men der er forskel på at ”styre” projekter og at ”lede” mennesker.

I bogen forklarer jeg, hvordan projektlederen kan bruge projektets styringsinstrumenter i sin ledelse af de mennesker, projektet vedrører. Bogen er skrevet til projektlederen, der allerede kender styringsværktøjer som for eksempel Gantt-kort, flowdiagrammer og milepæle – men mangler et perspektiv at prioritere dem fra.

“Projektlederen skal gøre sig klart: Hvis ikke interessenter er ”deltagere” – så er de ”fremmedgjorte”. Hvis de skal deltage, har de brug for værdighed, engagement og gode relationer. Det er ikke nok med en bonusordning.”

APA-reference: Kirkegaard, M. S. (2015) Personledelse i projekter. [PDF], København: Personledelse.dk.