God ledelse med tavlemøder


Af Mathias Schwartz Kirkegaard, Redaktør for Personledelse.dk

Særligt i store organisationer er der brug for styring, hvilket kan give problemer. Hvis de ansattes daglige arbejde styres meget, eller måske ligefrem detailstyres, føler de ikke, at der er tillid til dem. De rammes på værdigheden og får ikke lov at engagere sig. Jeg er faldet over et projekt, der er et godt eksempel på, hvordan man kan skabe bedre ledelse, mens man fokuserer på menneskers værdighed, engagement og relationer.

NCC er én af Danmarks største entreprenørvirksomheder, og følgelig er behovet for styring stort. For at STYRE værdikæden yderligere gennemførte NCC Råhus, der udfører betondelen af byggeprojekter, i 2012-2013 et projekt om ”Tillidsbaseret LEAN”. For at LEDE projektet blev det gennemført efter principper om blandt andet involvering af medarbejdere og plads til ansvar.

Konkret afholdte NCC Råhus ugentlige ”tavlemøder” ude på byggepladserne, hvor medarbejdere blev samlet og kunne bidrage med ændringsforslag. Selvom det var projektlederen, der havde planlagt eller anvist, hvor affaldscontaineren skulle stå, så kunne kranføreren eksempelvis med sit store overblik se, at denne placering ikke var optimal, hvis kollegerne slæbte affaldet over lange strækninger. Kranføreren var som udgangspunkt ikke den, der valgte placeringen af affaldscontainere, men ved at skabe deltagelseskanaler, som eksempelvis tavlemøder, blev der gjort plads til kranførerens eget engagement.

På den måde finder de ud af, hvad hver især på byggepladsen er gode til og kan bidrage med.

Ude på pladserne blev der også afholdt workshops med sjak enkeltvis, hvor de blev spurgt til, om der eksempelvis var ”hæmmere” eller ”fremmere”, der skulle drøftes – emner, der enten var ulemper eller fordele i forhold til udførelsen af arbejdet. Der bliver vist respekt for de ansattes faglighed og værdighed, når man interesseret spørger ind til deres oplevelse af arbejdsgangene.

Men uanset hvilke forslag der kom, blev de afprøvet, så de ansatte oplevede, at de blev taget alvorligt (anerkendelse af værdighed). Denne tilgang styrker også relationer mellem ledere og medarbejdere.

Resultatet af dette LEAN-projekt i NCC Råhus var ikke blot større effektivitet (25-40 % kortere byggetid per etage) og mindre spild. Da der blev gjort plads til engagement, var et yderligere resultat større arbejdsglæde og trivsel. Den steg fra 4 til 4,4 på en skala, hvor 5 er højest. Normalt falder trivslen, når byggetiden stiger, da det er udtryk for større travlhed og stress.

Modellen om ”Tillidsbaseret LEAN” blev efterfølgende udbredt til hele NCC Råhus. Projektet er gennemført i samarbejde med konsulentfirmaet LivingLean.dk, og man kan læse en rapport om projektet på nettet.

Men er der andre steder end i byggeriet, hvor man kan lære af sådan et projekt? Bør Supermarkeder holde tavlemøder? Bør salgskontorer holde tavlemøder med den dagsorden? Hvad med din arbejdsplads – og din branche?


Skriv et svar