Den moralske virksomhed findes ikke


Af Mathias Schwartz Kirkegaard, Redaktør for Personledelse.dk

Nogle gange kommer det frem i debatten, at virksomheder skal handle moralsk. Eller at virksomheder har ”skyld” eller er “skurke”. Virksomheder indgår måske i en årsagssammenhæng med noget der er skidt, men ”skyld” er noget, der knytter sig til moral – og en sådan har et system, som eksempelvis en virksomhed, ikke. Moral er noget mennesker har, og vi erkender vores moral, når vi forholder os til andre personer. Systemer fungerer derimod efter en logik, der driver systemets aktiviteter. Virksomheder fungerer efter et princip om optimering af profit. Ellers ville de blive udkonkurreret.

Virksomheder forsøger at tjene penge. Det er deres formål. Hvis det er godt for omdømmet, så har de en CSR-politik (Corporate Social Responsibility), i den grad omdømmet er vigtigt for omsætningen. Hvis omdømmet er ligegyldigt, sparer virksomheden den væk.

Sidder du som mellemleder i en virksomhed, skal du altså ikke kigge mod virksomheden for at finde etiske retningslinjer. Dem skal du finde i erkendelsen af, at du er en person. I din relation til dine medmennesker skal du se menneskers frihed og værdighed, og deri skal du finde din etik. Det er ikke dig ”som mellemleder”, der skal gøre det. Det er derimod dig ”som person”, der skal gøre det.

Her på siden advokerer jeg for, at man ser mennesker som værdige, engagerede og relationelle. Det leder til følgende tre principper for personledelse:

  • Personer skal anerkendes og respekteres
  • Personer skal have mulighed for engagement og indflydelse
  • Personer skal mødes

Det er i din ledelsesfilosofi, at du skal finde din etik. Eller nærmere omvendt: Din etik skal være grundlaget for din ledelsesfilosofi.

Du kan så ”som person” engagere dig i, at virksomheden får en god CSR-politik. Virksomheden er trods alt et værktøj, der er i menneskers hænder, og kan således underlægges menneskers vilje. Det handler altså ikke blot om at ”anerkende”, at virksomheder fungerer efter profittens logik. Det handler derimod om at ”opdage” og ”afsløre”, at virksomhedens ”logik” ikke indeholder personlig moral, men at vi som mennesker kan tage magten i virksomheden og som personer bruge virksomheden som værktøj i en udlevet personlig moral.

Nogle gange udelukker det ikke hinanden. Nogle gange er det mest rigtigt at drive virksomheden så effektivt som muligt til glæde for alle. Andre gange bør du som person træffe valg, der ikke flugter med virksomhedens indtjeningslogik. Men uanset hvad, er det ikke virksomheden, der er moralsk/umoralsk. Det er dig!


Skriv et svar