Formål

Personledelse.dk er en hjemmeside dedikeret til at gøre ledere til bedre ledere. For at en ledelsesfilosofi skal kunne bruges i praksis, skal den være simpel nok til, at den kan sætte sig på rygraden – men den skal samtidig være så grundlæggende, at filosofien kan anvendes til komplekse udfordringer.

Som leder skal du lede andre mennesker. Derfor skal du starte med en analyse af, hvad et menneske ER. Har du det forkerte syn på mennesket, vil din ledelse lide under det.

Der er to menneskesyn, vi er blevet stopfodret med i Danmark: Det individualistiske menneskesyn, hvor mennesket er reduceret til at være egennyttemaksimerende og det kollektivistiske menneskesyn, hvor mennesket er reduceret til at være et flokdyr. Begge disse menneskesyn er for enøjede til at kunne beskrive, hvad et helt menneske er.

Menneskesynet “personalisme” giver derimod et radikalt anderledes bud på, hvad et menneske er. Mennesket er nemlig værdigt, engageret og relationelt.

Dette skal også afspejle sig i den ledelses- og managementkultur, vi finder i vores organisationer og virksomheder.

Personledelse.dk vil samle informationer og resurser om denne tilgang til ledelse.  Der vil løbende blive tilført nye artikler, hvor filosofien udfoldes og bliver brugt som analyseværktøj i konkrete sammenhænge.

God fornøjelse og god ledelse

Mathias Schwartz Kirkegaard, 10. marts 2014