Bag om filosofien: Personalisme

I den filosofiske tænkning personalisme er der et opgør med de to herskende menneskesyn. Mennesket er nemlig ikke kun egennyttemaksimerende, som man kender det fra individualismen. Mennesket er heller ikke kun et flokdyr, som man kender det fra det kollektivistiske menneskesyn.

  • Mennesket er værdigt
  • Mennesket er engageret
  • Mennesket er relationelt

På portalen Personalisme.dk kan man læse mere om personalismens principper og praksis.

Skriv et svar