Hvad er personledelse?


Du kan ikke slå ‘personledelse’ op i ordbogen. Alligevel er ‘personledelse’ noget helt almindeligt – men også noget særligt. Her på Personledelse.dk kan du læse om, hvordan du som leder bør udføre din ledelse ud fra filosofien ‘personalisme’.

Personalisme er en filosofi, der tager udgangspunkt i, at…

  • Mennesket er værdigt 
  • Mennesket er engageret
  • Mennesket er relationelt

Læs mere: De tre principper for personledelse

Det handler om, at du skal skabe plads til ‘deltagere’ – så dine interessenter ikke bliver ‘fremmedgjorte’.

Personledelse.dk er en hjemmeside dedikeret til at gøre ledere til bedre ledere. For at en ledelsesfilosofi skal kunne bruges i praksis, skal den være simpel nok til, at den kan sætte sig på rygraden – men den skal samtidig være så grundlæggende, at filosofien kan anvendes til komplekse udfordringer.

Som leder skal du lede andre mennesker. Derfor skal du starte med en analyse af, hvad et menneske ER. Har du det forkerte syn på mennesket, vil din ledelse lide under det.

Der er to menneskesyn, vi er blevet stopfodret med i Danmark: Det individualistiske menneskesyn, hvor mennesket er reduceret til at være egennyttemaksimerende og det kollektivistiske menneskesyn, hvor mennesket er reduceret til at være et flokdyr. Begge disse menneskesyn er for enøjede til at kunne beskrive, hvad et helt menneske er.

Menneskesynet “personalisme” giver derimod et radikalt anderledes bud på, hvad et menneske er. Mennesket er nemlig værdigt, engageret og relationelt.

Dette skal også afspejle sig i den ledelses- og managementkultur, vi finder i vores organisationer og virksomheder.

Læs mere: Bag om filosofien: Personalisme