Bag om filosofien: Personalisme


Den filosofiske tænkning personalisme var grundlaget for Martin Luther King Jr., da han kæmpede for alle menneskers drømme og rettigheder i USA. Personalismen er også den afgørende ingrediens, når Desmond Tutu i Sydafrika taler om Ubuntu – “jeg er, på grund af os”. Det er et menneskesyn, der understreger:

  • Mennesket er værdigt
  • Mennesket er engageret
  • Mennesket er relationelt

Det er et opgør med de to herskende menneskesyn, for mennesket er nemlig ikke kun egennyttemaksimerende, som man kender det fra individualismen. Mennesket er heller ikke kun et flokdyr, som man kender det fra det kollektivistiske menneskesyn.

På portalen Personalisme.dk kan man læse mere om personalismens principper og praksis.

Skriv et svar