De tre principper for personledelse


Kernen i management og styring er ofte et krav om overblik og kontrol. God ledelse er derimod, at man sætter personer fri til at forløse deres potentialer og bruge deres kompetencer. Ifølge filosofien personalisme er mennesker værdige, engagerede og relationelle.

Det leder til tre principper for personledelse:

  • Værdighed: Personer skal anerkendes og respekteres
  • Engagement: Personer skal have mulighed for engagement og indflydelse
  • Relationer: Personer skal mødes

Principperne kan anvendes i personaleledelse, men de bør også være pejlemærker i relationen til kunder, klienter, leverandørere og andre relationer.

Hvis de tre principper følges, er der større sandsynlighed for, at personer føler sig som deltagere – i stedet for fremmedgjorte.

Hvad er personledelse mere end?

Personledelse er ikke “kun personaleledelse”, selvom det selvfølgelig er oplagt at anvende de tre principper, når du leder dit personale. Personledelse handler også om, hvordan du behandler dine kunder, leverandørere, din chef og din bestyrelse.

Personledelse skal heller ikke forveksles med begrebet “personlig ledelse”, der omhandler lederens personlige og sociale kompetencer. Personledelse handler ikke om dig – men om dine relationers engagement og værdighed. Det er dét, personledelse – personalistisk ledelse – handler om.