Kilder og links

Her vil der være en samling af links til relevant materiale, hvis du vil vide mere om personalisme og/eller personalistisk ledelse.

E-bog: “Personledelse i projekter – personalistisk ledelse trods projektets styring”
E-bog om projektledelse skrevet af Mathias Schwartz Kirkegaard

Oversigt: Principper i personalismen
Gennemgang af personalistiske principper på portalen personalisme.dk.

Artikel: “Personalistisk ledelsesfilosofi”
Infoartikel fra portalen Personalisme.dk, hvor filosofien bringes i spil i ledelse.

Bibliotek: Kilder til mere viden om personalisme
Oversigt fra Personalisme.dk over yderligere resurser om personalisme.